Som bilägare sparar du inget på att kontrollmärket har avskaffats. Kontrollmärket var endast ett tecken på att fordonsägaren hade betalt fordonsskatt, hade en giltig trafikförsäkring och en godkänd kontrollbesiktning.