Ingen "fysisk" identifiering i form av ett märke. Uppgifterna om att skatten är betald kan hämtas från vägtrafikregistret via olika kanaler.