Vilka fordon är fordonsskattepliktiga?

De flesta fordon som är registrerade i vägtrafikregistret är också fordonsskattepliktiga. Men det finns ett flertal undantag.

Skattepliktiga fordon

Följande fordon är fordonsskattepliktiga:

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer klass 1 (trafiktraktor)
 • motorredskap
 • släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)
 • tunga terrängvagnar.

Fordon som inte är skattepliktiga

Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

 • motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår)
 • mopeder
 • traktorer klass II (jordbrukstraktorer)
 • tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda
 • motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg
 • räddnings- och brandfordon, efter ansökan
 • påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer
 • lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg
 • terrängskotrar
 • snöskotrar
 • terränghjulingar.

*) Läs om begreppet fordonsår på sidan Skattens storlek.

En bil som byggts om till motorredskap eller en bil som byggts om till traktor är fordonsskattepliktigt oavsett om tjänstevikten är högst 2 000 kg, eller om fordonet används som jordbrukstraktor.

Avställda fordon

Avställda fordon är inte skattepliktiga.

Tillfälligt registrerade fordon

Tillfälligt registrerade fordon är inte skattepliktiga.

Relaterad information

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.