Jag ska sälja ett fordon

Här beskriver vi steg för steg vad man behöver tänka på innan och under tiden du säljer ett fordon (ägarbyte).

Informationen nedan är främst riktad till dig som säljer ett fordon privat. Om du säljer fordonet till en bilhandlare kan de ofta göra ägarbytet åt dig.

Tänk på att det är viktigt att kontrollera att motparten är den person som han eller hon utger sig för att vara och att det är fordonsägaren du gör affären med.

Stegen nedan beskriver ett normalt förfarande. Det finns undantag som gäller vid vissa omständigheter. Undantagen återfinns under steg för steg beskrivningen av normalt förfarande, längre ned på sidan.

Guiden tar inte upp civilrättsliga frågeställningar, till exempel rättigheter och skyldigheter enligt köplagen eller konsumentköplagen. Mer information om detta finns på konsumentverket.se.

Försäljning av fordon - steg för steg

Information om senast utfärdade registreringsbevisen finns under ”Fordonsidentitet” i e-tjänsten Fordonsuppgifter – sök med registreringsnummer. Del 1 av registreringsbeviset behöver du när du anmäler ägarbyte via webben, del 2 behöver du när du anmäler ägarbyte via appen eller skickar in anmälan till oss, se mer om olika sätt att anmäla ägarbyte under steg 4.

Köparen kan komma att be dig ta fram fordonets status gällande fordonsrelaterade skulder

Ställa av eller på ett fordon i samband med ägarbyte fungerar olika beroende på vilket sätt man väljer att anmäla ägarbytet  -  via webb, app eller registreringsbeviset.

Avställning

Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi den. Belopp under 50 kronor återbetalas inte. Vi betalar tillbaka till den person som är registrerad som ägare vid avställningstillfället. Om fordonet ställs av i samband med ett ägarbyte (i samma anmälan) så betalar vi tillbaka skatten till den nya ägaren.

Anmälan på webben

I tjänsten Anmäl ägarbyte kan du inte göra en avställning i samband med ägarbytet. Om en avställning ska registreras måste antingen nuvarande ägare göra det innan ägarbytet anmäls eller så får den nya ägaren ställa av fordonet efter att ägarbytet registrerats. 

Innan: Du som säljare ställer av fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet.

Efter: Du som köpare och ny ägare kan ställa av fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset, del 1, som kommer med posten. Tänk på att du måste ha trafikförsäkring för de dagar fordonet är påställt.

Anmälan via appen – Mina fordon

När man använder appen sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla avställning samtidigt.

Anmälan via registreringstreringsbevis

Avställningen räknas från den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen. Om ägarbyte och avställning anmäls på registreringsbeviset kan detta innebära att fordonet är påställt från dagen för ägarbytet (enligt anmälan) och fram till dagen för avställningen (datumet som anmälan kom in). I så fall måste den nya ägaren teckna en trafikförsäkring som täcker den tiden.
Tänk på att fordonet ställs av direkt om du använder vår e-tjänst eller vår app Mina fordon.

Påställning

Anmälan på webben

I tjänsten Anmäl ägarbyte kan du inte anmäla en påställning i samband med ägarbytet. Om en påställning ska registreras måste antingen nuvarande ägare ställa på fordonet innan ägarbytet anmäls eller så får den nya ägaren ställa på fordonet efter att ägarbytet registrerats.

Innan: Du som säljare ställer på fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet. Det blir då säljaren som blir skattskyldig för fordonsskatten.

Efter: Du som ny ägare kan ställa på fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Det blir då du som ny ägare som blir skattskyldig. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset del 1, som kommer med posten.

Anmälan via appen – Mina fordon

Om du använder vår app Mina fordon, eller vår e-tjänst för ägarbyte, sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla en påställning från samma dag, samtidigt som du anmäler ägarbytet. Den nya ägaren kommer då att bli skattskyldig.

Om du anmäler påställning via vår e-tjänst eller app, är det alltid den som är registrerad ägare vid den tidpunkten som blir debiterad fordonsskatt. Om det sedan kommer en anmälan till oss om ägarbyte där det framgår att fordonet bytte ägare samma dag (eller tidigare) som fordonet ställdes på, kan den som debiterats fordonsskatt (säljaren) vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av fordonsskatten. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya registrerade ägaren som är skattskyldig.

Anmälan via registreringstreringsbevis

Om du skickar in en anmälan om ägarbyte och påställning på registreringsbeviset så kommer fordonet att ställas på från och med den dag vi registrerar din anmälan. I normalfallet är det den dag som anmälan kommer in till oss eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan. Vi ställer inte på ett fordon från ett datum bakåt i tiden.

Om du anmäler påställningen på registreringsbeviset i samband med ägarbytet blir den nya ägaren skattskyldig.

Du kan anmäla ägarbyte på tre sätt:

 • via webben
 • via Transportstyrelsens app Mina fordon
 • via registreringsbevis

Via webben

Här kan du som privatperson anmäla ägarbyte via vår e-tjänst. Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan den dagen ni anmäler ägarbytet, blir automatiskt registrerat som ägarbytesdag.

Anmäl ägarbyte

För att kunna använda e-tjänsten behöver

 • säljaren legitimera sig med e-legitimation (exempelvis BankID eller Mobilt BankID).
 • både säljare och köpare ska vara över 18 år och ha giltiga svenska körkort - giltighetstid och referensnummer ska fyllas i.
 • säljaren uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blå delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset.
Ägarbyte under kvällar och helger 

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en ägarbytet sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Via Transportstyrelsens app Mina fordon

Du som är privatperson kan anmäla ägarbytet för ditt fordon via vår app Mina fordon.

Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan den dagen ni anmäler ägarbytet, blir automatiskt registrerat som ägarbytesdag.

För att anmäla ägarbyte via appen behöver

 • säljaren ha tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen.
 • både säljare och köpare ska vara över 18 år och ha giltiga svenska körkort - giltighetstid och referensnummer ska fyllas i.

Tänk på att aldrig låta någon fotografera ditt körkort. Knappa själv in dina körkortsuppgifter när du gör ett ägarbyte i appen.

Ägarbyte under kvällar och helger 

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en ägarbytet sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Via registreringsbeviset

Väljer du att anmäla ägarbytet med hjälp av registreringsbeviset ska du använda det senast utfärdade registreringsbeviset i original. Anmälan görs på del 2, den gula delen, av registreringsbeviset. Om du har ett registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 så finns bara en del.

Anmälan om ägarbyte ska innehålla:

 • datum för ägarbyte
 • nya ägarens person-/organisationsnummer
 • nya ägarens namn
 • nya ägarens adress
 • underskrifter av nuvarande- och ny ägare.

Anmälan om ägarbyte skickas till:
Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Det är båda parters ansvar att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).

När vi har registrerat ägarbytet så meddelar vi ditt försäkringsbolag att ett ägarbyte har skett och från vilket datum.

När ägarbytet är registrerat får du en bekräftelse skickat till din folkbokföringsadress.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!