Obligatorisk ECDIS utbildning

På svenska fartyg med en godkänd ECDIS-utrustning är det krav på att berörd personal är utbildad för den utrustningen. I februari 2014 kom ny information om hur utbildningen ska vara utformad.

Ytterligare information om obligatorisk ECDIS utbildning

I februari 2014 kom ny information om hur utbildningen ska vara utformad. Du hittar den uppdaterade informationen i dokumentet längst ner på den här sidan.

Fartyg som omfattas av SOLAS (Safety of Life at Sea) har krav på sig att införa ECDIS-utrustning (Electronic Chart Display and Information System).

Detta krav verkställs under perioden 1 juli 2012 till 1 juli 2018.

På svenska fartyg med en godkänd ECDIS-utrustning krävs att berörd personal har genomgått utbildning för utrustningen.

Befälhavare, övriga däcksbefäl (t.ex. sjökapten och fartygsbefäl klass II-VII), redare och utbildningsanordnare finner mer information om kraven gällande ECDIS i skrivelsen Nya krav på ECDIS utbildning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!