×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Behörighetsinformation

Visar vad som krävs för att erhålla en viss behörighet, specialbehörighet eller certifikat.