Det som generellt kan sägas vad gäller tekniken för tömningsstationer är att det finns fyra huvudkategorier; stationära, flytande, portabla och platstömning. Dessa finns i olika utföranden och olika prisklasser beroende på vilken kapacitet, placering osv hamnen har tänkt sig. Läs mer om dessa olika alternativ i broschyren Mottagning av avfall från fritidsbåtar som finns under ”Toalettavfall från fritidsbåtar”, till höger på sidan. Observera att broschyren togs fram i samband med förbudet 2015, viss fakta om regelverken kan vara inaktuell.

Transportstyrelsen genomförde en undersökning 2009 där det finns en hel del nyttig information att läsa. Då denna utredning är gjord 2009 så måste man räkna med att utveckling sker och nya leverantörer och tillverkare har tillkommit. Läs rapport om mottagningsanordningar för toalettavfall från fritidsbåtar.