Om hamnar och mottagningsanordningar

Frågor och svar

Varje fritidsbåtshamn är skyldig att se till att de båtar som normalt anlöper hamnen och som har behov av att lämna sitt avfall ska kunna göra det enligt TSFS 2023:12. Antingen genom att anlägga en egen tömningsstation eller genom samordning i närområdet. Stationen ska även fungera ändamålsenligt och vara placerad på ett lämpligt ställe.

 

Det som generellt kan sägas vad gäller tekniken för tömningsstationer är att det finns fyra huvudkategorier; stationära, flytande, portabla och platstömning. Dessa finns i olika utföranden och olika prisklasser beroende på vilken kapacitet, placering osv hamnen har tänkt sig. Läs mer om dessa olika alternativ i broschyren Mottagning av avfall från fritidsbåtar som finns under ”Toalettavfall från fritidsbåtar”, till höger på sidan. Observera att broschyren togs fram i samband med förbudet 2015, viss fakta om regelverken kan vara inaktuell.

Transportstyrelsen genomförde en undersökning 2009 där det finns en hel del nyttig information att läsa. Då denna utredning är gjord 2009 så måste man räkna med att utveckling sker och nya leverantörer och tillverkare har tillkommit. Läs rapport om mottagningsanordningar för toalettavfall från fritidsbåtar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!