Sjöfartsbok

En sjöfartsbok är en ID-handling för sjöfolk. Den är utformad som bok i passformat med en ID-sida och 30 sidor för notering om mönstring.

Är du svensk medborgare och arbetar på svenskt handelsfartyg i utrikesfart ska du ha en sjöfartsbok. Kravet på sjöfartsbok gäller samtliga utom intendenturpersonal på färjor inom Norden.

Sjöfartsbok kan inte utfärdas till utländska medborgare.

Sjöfartsboken är en fristående handling som för svenska medborgare utfärdas enligt ILO-konventionen. Den motsvarar inte ett pass och inte heller ett vanligt ID-kort.

Så här ansöker du om sjöfartsbok

Ansökan sker via Mina sidor för sjömän. Unik blankett för just din ansökan skapas och visas kort efter att du registrerat ditt ärende. Du kan betala din ansökan direkt på Mina sidor via ditt bankkort.

Ansökningsblanketten måste sedan skrivas ut, fyllas i enligt instruktioner på blanketten och skickas till Transportstyrelsen. Detta ska ske brevledes med brevpost.

Om du inte har tillgång till dator eller helt enkelt inte har möjlighet att skapa ditt ärende på egen hand kontaktar du oss på sjofart.smr@transportstyrelsen.se

Logga in på Mina sidor  

Intyg krävs för dig som söker första gången

Om du som sökande inte tidigare varit mönstrad på svenskt fartyg och inte har någon behörighet behövs ett intyg, antingen på ansökningsblanketten eller separat. Intyget ska visa att du har rätt till och har behov av sjöfartsbok. Intygsgivare kan vara rederi eller skola.

Handläggningstid

Transportstyrelsens handläggningstid är ca 10 arbetsdagar. Sjöfartsboken sänds per post som rekommenderat brev med 14 dagars liggetid. Skulle du inte ha möjlighet att hämta ut din bok inom denna tid kan du kontakta oss så skickar vi den på nytt. Inga extra avgifter debiteras för detta.

Avgift

Avgiften betalas i förskott, här finns aktuell avgift för sjöfartsbok.

Giltighetstid

Sjöfartsboken gäller i 10 år. Om mönstringssidorna blir fullskrivna innan dess kan ny ansökan ske.

Utländska medborgare

Transportstyrelsen utfärdar inte sjöfartsbok för utländska medborgare. För utländsk medborgare är personens nationella sjöfartsbok giltig för tjänstgöring  på svenska fartyg.

Utländsk sjöman som behöver sjöfartsbok ska kontakta sin nationella sjöfartsmyndighet.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!