Rapportera fel och faror

Här finns information om hur du anmäler farlig produkt, lämnar brådskande rapporter eller anmäler fel i sjökort.

Farlig produkt

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för fritidsbåtar, vattenskotrar, motorer och för viss utrustning.

En näringsidkare som får vetskap om en farlig produkt som han eller hon tillhandahåller eller har tillhandahållit är skyldig att enligt 23 § i produktsäkerhetslagen (2004:451) underrätta tillsynsmyndigheten.

Anmälan ska göras på formuläret Anmälan om farlig produkt och skickas till Transportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen, Box 653, 601 15 Norrköping.

Brådskande faror och fel

Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar detta till Sjöfartsverket.

Telefon: 0771-63 06 85 (dygnet runt, samtalet kostar inget)
VHF: Anropa MSI SWEDEN på lämplig trafikkanal.

Läs mer på Sjöfartsverkets webbplats: Rapportera brådskande faror och fel till Sjöfartsverket.

Fel i sjökort och andra produkter (inte akut)

För att rapportera fel i sjökort och andra produkter, eller lämna annan iakttagelse som inte kräver omedelbar åtgärd (t.ex. ej kända grund, ofullständiga uppgifter, felaktig trafikinformation osv.) vänder du dig till Sjöfartsverket på telefon 0771-63 06 05 eller använder formuläret på deras webbplats: Rapportera fel i sjökort och andra produkter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!