2005

10 författningar.
JvSFS 2005:1
Järnväg
I kraft 2006-12-09 Upphävd 2017-12-10 genom TSFS 2017:99
JvSFS 2005:2
Järnväg
I kraft 2005-12-01 Upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:30
LFS 2005:47
Luftfart , GEN
I kraft 2006-01-01 Upphävd 2023-05-01 genom TSFS 2023:3