LFS 1982:10
Luftfartsverkets föreskrifter med bestämmelser om uttagning av luftfartyg

Dessa föreskrifter gäller krigsanskaffning av luftfartyg.

Grundform

LFS 1982:10

I kraft 1982-10-22. PDF 12 kB

Ändringar

LFS 2005:15

I kraft 2005-07-22. PDF 19 kB.

Upph. mom. 1.2; utbyte av Luftfartsverket i olika böjningsformer till Luftfartsstyrelsen i motsvarande form.