Villkorad data utifrån trafikslag

Här hittar ni villkorad data uppdelat på trafikslag. Länkarna tar dig till andra delar av webbplatsen.

Järnväg

Register för järnvägsfordon

Registret innehåller information om järnvägsfordon som har ett svenskt godkännande. Det är bland annat möjligt att söka fram fordon ni är innehavare, underhållsansvarig eller ägare till.

Villkor för nyttjande

Du behöver vara innehavare till ett godkänt järnvägsfordon och skicka in en ansökan för att få tillgång till registret.

Information om registret för järnvägsfordon och hur du kommer åt det

Sjöfart

Fartygsregistret

Här hittar du information om tillstånd, registrering och andra uppgiftskrav som gäller fartygsregistret. I det svenska fartygsregistret finns registrerade skepp, skeppsbyggen och båtar.

Villkor för nyttjande

Du ansöker först om direktåtkomst, och när din ansökan beviljats kan du ansöka om behörighet. Direktåtkomst till söktjänsten ges bl.a. vid statlig verksamhet eller när uppgifterna i registret behövs vid kreditgivning, försäkringsgivning eller beslut om förvärv eller avyttring av egendom.

Information om fartygsregistret och hur du kommer åt det.

Väg

Direktanmäl och sök i vägtrafikregistret

Vägtrafikregistret innehåller uppgifter om landets alla fordon och körkortsinnehavare.

Villkor för nyttjande

Företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet hanterar fordon eller behöver information om fordon och dess ägare, har möjlighet att få åtkomst till vägtrafikregistret.

Direktanmäl och sök i vägtrafikregistret

Beställ adressuppgifter eller fordonsdata

Du kan beställa dagsaktuella uppgifter om fordon i Sverige genom Transportstyrelsens Fordonsurval. Du kan välja ut fordon utifrån till exempel bilmärke, årsmodell, geografiskt område eller ägarens ålder och kön. Sökresultat levereras i excelformat. Transportstyrelsen beslutar om tillstånd att söka på personnummer.

Villkor för nyttjande

Avgift

Information om hur du beställer adress- och fordonsuppgifter

Strada - Information om olyckor och skador i trafiken

Här hittar ni data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i Strada sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.

Villkor för nyttjande

Uppgifterna i Strada är sekretesskyddade genom 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (statistiksekretess) och delar av informationen får inte spridas till tredje part.

Tjänsten vänder sig enbart till dig som arbetar med trafiksäkerhet och med olycksanalyser på en myndighet/kommun/företag som har en trafiksäkerhetsagenda.

Hur man får tillgång till data från Strada

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!