Särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare

För särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare enligt
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 ska en löpande avgift tas ut
enligt 2 kap. 7 §, dock lägst med de belopp som framgår av nedanstående
tabell. För helikopteroperatörer som deklarerar SPO-verksamhet och har
tillstånd för kommersiella flygtransporter tas endast en årsavgift för
begränsat farligt gods ut.

Tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 952/2012, bilaga V (Del-SPA)
Särskilda godkännanden/tillstånd Lägsta avgift (kr) för tillståndsprövning Årsavgift (kr)
Kapitel  B - RNP AR initialt godkännande 16 800  
Kapitel  B - RNP 0,3 11 200  
Kapitel  C - MNPS (inom AOC) 14 000  
Kapitel  C - MNPS (övriga) 14 000 8 500
Kapitel  D - RSVM (inom AOC) 2 800  
Kapitel  D - RSVM (övriga) 7 000 8 500
Kapitel  E - LVTO Take-off (inom AOC) 5 600  
Kapitel  E - LVTO Take-off (övriga) 5 600 8 500
Kapitel  E - LVO Approach and landing: (LTS CAT 1, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIIC 28 000  
Kapitel  F - ETOPS 22 400 17 300
Kapitel  G - farligt gods 44 800 17 300
Kapitel  G - begränsat farligt gods - CAT helikopter eller SPO helikopter  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 8 500
Kapitel  H - NVIS  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Kapitel  I - HHO  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Kapitel  J - HEMS VFR  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 35 600
Kapitel  J - HEMS IFR  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 100 000
Kapitel  K - HOFO  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Kapitel L - SET-IMC timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Kapitel M - Electronic Flight Bag (EFB) 16 800  
Övriga tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 965/2012
Utökning av operationsområde enligt ICAO Doc 7030 (per område) timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning.  
Utbildningsprogram enligt Evidence
Based Training (EBT)
timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 29 400
Utbildningsprogram enligt Alternativt
utbildnings- och kvalificeringsprogram
(ATQP)
timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Prövning av befattningshavare
Befattningshavare
NP Flight Operations, NP Crew Training, NP Ground Operations, NP for the Continuing Airworthiness Management Contract 8 400  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!