Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan

För tillståndsprövning avseende kommersiella flygtransporter ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med flygplan tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.

Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift
i kr för en typ
Årsavgift
i kr för två typer
Årsavgift i kr för tre typer Årsavgift i kr för fyra eller fler typer
Tyngsta luftfartyg uppgår till 2,0 ton MTOM med begränsning till enbart rundflyg VFR enmotoroperationer 25 000  31 500 39 600 50 000
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM 106 500 128 300 154 300 184 800
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM 254 300 283 600 316 200 353 100
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM 517 200 577 000 643 700 718 400
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM 736 700 837 700 952 800 1 083 200
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM i flera länder oavsett antal typer (interoperabilitet) 1 324 500
Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift (kr) avsett antal typer
Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler 6 187 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!