Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter

Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med helikopter tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typ­certifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.

Luftfartyg på AOC
Helikopter
Årsavgift i kr för upp till två olika typerÅrsavgift i kr för tre till fyra typerÅrsavgift i kr för fem typer och fler
Tyngsta luftfartyg uppgår till högst 3,175 ton MTOM 96 700 118 100 147 800
Tyngsta luftfartyg överskrider 3,175 ton MTOM 132 000 176 900 221 700

För helikopterverksamheter med mer än en bas tas en extra årsavgift ut på 27 400 kr.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!