Ansökan om tillstånd för järnvägsfordonsförare, examinator, utbildningsanordnare, läkare och psykologer

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva en ansökan om förarbevis för järnvägsfordon, en ansökan om ett tillstånd att vara examinator eller att bedriva utbildning eller ett särskilt tillstånd som läkare eller psykolog.

Vi tar ut en ansökningsavgift av den som ansöker om ett tillstånd. Avgiften täcker också ändringar av befintliga tillstånd och återkallelser av tillstånd. I handläggningen av ett ärende ingår granskning av insända handlingar och eventuella kompletteringar, registrering och beslut om tillståndet.

Avgiften ska även täcka kostnader för avskrivning, drift och förvaltning av de it-system som används för verksamheten.

Järnvägsfordonsförare

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om förarbevis för järnvägsfordon.

Typ av prövning Avgift (kr)
Förarbevis för järnvägsfordon 2 100
Förnyelse eller dubblett av förarbevis för järnvägsfordon 500
Särskild bedömning  2 500

Examinator

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd att få vara examinator.

Typ av tillstånd Avgift (kr)
Examinator 45 000
Examinator som redan är ackrediterad
eller erkänd i annat land inom EU/EES och Schweiz
5 500

Utbildningsanordnare

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd om att bedriva utbildning.

Typ av tillstånd Avgift (kr)
Utbildningsanordnare 45 000
Utbildningsanordnare som redan är ackrediterad
eller erkänd i annat land inom EU/EES och Schweiz
5 500

Läkare och psykologer

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd för läkare eller psykolog.

Typ av sökande Avgift (kr)
Läkare 9 000
Psykolog 11 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!