Utsett organ

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar.

För prövning av en ansökan om att bli utsett organ ska sökanden betala en löpande timtaxa om 1 700 kronor per timme. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!