Flyga drönare i luftrummet

Innan du flyger med din drönare behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är tillåtet att flyga. Här finns information som du behöver ha om luftrummet innan du ger dig ut för att flyga. Ha en säker flygtur!

Alla som flyger gör det i luftrummet. I Sverige har vi två typer av luftrum:

  • kontrollerad luft som kallas C-luft runt våra flygplatser
  • okontrollerad luft som kallas G-luft.

Längre ner kan du läsa vad som krävs av dig om du önskar flyga i C-luft eller i ett område som har restriktioner.
När du flyger i G-luft får du i den öppna kategorin

  • flyga upp till 120 meters höjd,
  • inom synhåll.

Du kan med hjälp av LFV:s (Luftfartsverket) drönarkarta se var vi har C-luft i Sverige.

Transportstyrelsen arbetar aktivt med att implementera U-space-fördorningen (EU) 2021/664 som ska möjliggöra en säker och effektiv tillgång till luftrummet för drönare. Du kan här läsa mer om vad U-space är och vilka framtida lösningar för drönare i det europeiska luftrummet som kommer implementeras.

Restriktionsområden för att skydda dem som flyger i luften eller för att skydda något på marken

Ett restriktionsområde är upprättat för att antingen skydda det som finns i området, som ett kärnkraftverk, eller för att skydda luftfarten utanför området för den verksamhet som pågår i området. Det kan vara att Försvarsmakten genomför skjutning.

Det finns permanenta restriktionsområden i Sverige över till exempel fängelser, kärnkraftverk, naturområden och militära områden. För att få flyga inom dessa krävs tillstånd från Transportstyrelsen. På LFV:S drönarkarta kan du se var de permanenta restriktionsområdena finns. 

Tillstånd att flyga i restriktionsområde

Det finns även tillfälliga restriktionsområden som upprättas för att skydda luftfarten för den verksamhet som genomförs i området. Det kan exempelvis vara polisen som flyger med drönare utom synhåll eller Försvarsmakten som gör en övning.

Farliga områden för att skydda och varna dem som flyger

Ett farligt område är upprättat för att varna piloten om att det kan vara farligt att flyga där. Det finns permanenta farliga områden i Sverige för att skydda luftfartyg från risker, över till exempel gruvor där man spränger. Det finns även tillfälliga farliga områden, det kan exempelvis vara målbogsering (ett flygplan som bogserar ett mål som är fäst i en lång vajer baktill) utanför Sveriges territorialvattengräns. Som fjärrpilot bör du undvika dessa områden. Om du planerar att flyga i ett farligt område med din drönare, ska du kontakta den enhet, exempelvis Försvarsmakten, som det farliga området är upprättat för.

Geografiska UAS-zoner som antingen tillåter, begränsar eller förbjuder drönare att flyga

Under 2021 infördes en ny typ av område som kallas för geografisk UAS-zon (geozon). Transportstyrelsen får besluta om ett område ska vara en sådan geozon med hänsyn till säkerhet, luftfartsskydd, personlig integritet eller miljö. Det kan vara då det finns fara för luftfartens säkerhet, till exempel när ett företag besiktar kraftledningar med drönare utom synhåll och principen se och bli sedd inte kan tillämpas. Den andra typen av geografisk UAS-zon är då det är begränsande eller förbjudet att flyga drönare inom ett område, som tillexempel vid en flygplats. Information och villkor för geozoner publiceras i AIP ENR.5 och kommer även att illustreras på drönarkartan LFV. 

IAIP – ENR 5 Navigationsvarningar (lfv.se)  

Drönarkartan (RPAS, UAS, UAV)

Hur du som fjärrpilot på bästa sätt förbereder din flygning

För att du som fjärrpilot ska kunna förbereda din flygning på bästa sätt så finns det information om permanenta eller tillfälliga områden på restriktionsområden under DUP (daily use plan). Ett tillfälligt område kan med kort framförhållning aktiveras, så ta för vana att titta på DUP före flygningen.

Olika tillfälliga och permanenta restriktionsområden:

  • IAIP SWEDEN ENR 5.1 (permanenta restriktionsområden och farliga områden)
  • IAIP SWEDEN ENR 5.3 (permanenta geografiska UAS-zoner)
  • AIP SUP (tillfälliga restriktionsområden, farliga områden och geografiska UAS-zoner)
  • NOTAM (akuta tillfälliga restriktionsområden och farliga områden).

Mer information om dessa områden hittar du i LFV:s system för färdplanering och självbriefing - AROWeb.

Flygningar nära helikopterflygplatser

Du kan på LFV:s drönarkarta se vilka helikopterflygplatser som finns i Sverige. Det kan till exempel vara vid ett sjukhus. Runt helikopterflygplatserna finns ett riskområde utlagt för att skydda starter och landningar inom en radie på 1 km. Du kan söka samråd att flyga där genom att kontakta flygplatsen. Uppgifter om telefonnummer hittar du i AROWeb, AIP AD1.1 mom 11. Under kapitlet AD (aerodrome) hittar du information om olika flygplatser.

Flygningar nära flygplatser

De större flygplatserna i Sverige omges av en kontrollzon på lägre höjd och ett terminalområde på högre höjd. Det luftrummet är kontrollerat när flygplatsen är öppen och kallas för C-luft. När flygplatsen är öppen finns det en flygtrafikledning som kontrollerar flygtrafiken.

För att få flyga i närheten av en flygplats behöver du ta vissa hänsyn som du kan läsa om på LFV:s webbplats.

Om din drönares hastighet är 25 meter/sekund eller lägre och du inte flyger närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbana/or, får du inom den öppna kategorin flyga utan ett godkännande (klarering) från flygkontrollenheten

  • på lägre höjd än 10 meter över marken inom kontrollzon för de militära flygplatserna Karlsborg, Linköping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Hagshult och Jokkmokk
  • på lägre höjd än 50 meter över marken inom övriga kontrollzoner.

Inom trafikinformationszon (TIZ) på en mindre flygplats krävs det inte någon dubbelriktad radioförbindelse (kontakt via flygradio mellan pilot och flygtrafikledning) för en fjärrpilot som flyger på lägre höjd än 50 meter över marken, om drönaren flygs i max 90 km/timmen och minst 5 km från landningsbana inom den öppna kategorin.

Se LFV:s drönarkarta för information om flygplatsens kontrollzon eller trafikinformationszon.

Frågor och svar

LFV:s drönarkarta kan du se hur luftrummet i Sverige ser ut. Här hittar du de olika restriktioner som du ska ta hänsyn till inför och under din flygning. Här ser du dock endast permanenta områden. De tillfälliga restriktionsområden/farliga områden eller geografiska UAS-zoner som finns hittar du på AIP SUP eller NOTAM.

I området runt en flygplats gäller mycket strikta regler för hur och när man får flyga för att man inte ska äventyra säkerheten för bemannade luftfartyg. Gå in på LFV:s drönar-karta för att se var dessa områden ligger. Om du har frågor/kommentarer kring drönar-kartan och dess funktion, kontakta LFV på aim-konsult@lfv.se.

AIP SUP, Aeronautical Information Publication, är kompletterande information till AIP som är tillfällig eller information som måste komma ut före nästa uppdatering av AIP.

NOTAM, Notices for Airmen, är en tjänst som utger löpande aeronautisk information som antingen ändras innan AIP har uppdaterats eller då informationen är mer tillfällig, till exempel en stängd landningsbana på en flygplats.

För att läsa NOTAM och SUP går du in på AROWeb, som är LFV:s system för självbriefing.

Överst på sidan för du muspekaren över AIS, och då kommer det upp fler alternativ under. Längst till vänster finns NOTAM Sverige, och nedanför ser du då Sverige FIR 4 dagar. Klickar du på den får du upp en sammanställning över kommande 4 dagars gällande NOTAM för Sverige.

För att läsa SUP för du också muspekaren över AIS och bland alternativen ser du IAIP näst längst till höger. Där väljer du Svensk IAIP. När du har klickat på Svensk IAIP kommer du till en sida som visar en innehållsförteckning över IAIP. Tredje rubriken AIP SUP klickar du på för att få fram gällande SUP.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!