Transportstyrelsens uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda frågeställningar som aktualiseras av användandet av drönare och dess roll i transportsystemet i Sverige.

Syftet med regeringens uppdrag är att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige och EU samt främja en säker, hållbar och effektiv användning av drönare som tar hänsyn till nationella förutsättningar och eventuella allmänna och enskilda motstående intressen.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 30 augusti 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). På regeringen.se kan du läsa hela uppdraget i detalj: uppdraget, regeringen.se

Uppdraget är omfattande och involverar en lång rad myndigheter och andra intressenter. Transportstyrelsen har därför tagit fram en enkät som ska möjliggöra en bred inhämtning av synpunkter.

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. Notera att synpunkterna bör vara förankrade i respektive myndighet/organisation. Enkäten kommer att vara öppen till och med 31 januari 2024.

För frågor eller övriga synpunkter kontakta gärna 
Jenny Blomberg  eller Henrik Sandén via e-post. 

Ja, jag vill gärna fylla i enkäten om hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!