×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Syftet med Transportstyrelsens (TS) fastställda kriterier är att tydliggöra vilka personalkrav TS har för att acceptera personalen. De fastställda kriterierna är publicerade på TS hemsida så att sökande organisation vet vilka krav det kan finnas vid anställning och nominering av ledningspersonal. TS genomför därefter en intervju av nominerad ledningspersonal för att bedöma om personen uppfyller TS fastställda kriterier och utbildningsorganisationens egna beskrivna krav i MTOE.

Referens: Del 147.A.105 (f), TSL 2009-6023