Operativ organisation för privat luftfart

För tillstånd och tillsyn för privat luftfart som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 ska en avgift tas ut med belopp motsvarande nedlagd arbetstid och kostnader enligt Avgifter för tillståndsprövning.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!