Att nå en fossilfri transportsektor – tre delrapporter redovisas till regeringen

Transportstyrelsen är en av sex myndigheter som står bakom om en gemensam strategisk plan för att nå en fossilfri transportsektor. Idag redovisas tre delrapporter till den strategiska planen. Delrapporterna tar upp områdena luftfart, sjöfart samt uppföljning och utvärdering.

Publicerades 2017-06-16

Förslag om nya avgifter

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-06-15

Fortsatt ökat flygresande de närmaste åren

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 5,5 procent under 2017 och med 4 procent under 2018. Framför allt är det utrikesresorna som ökar. Det visar Transportstyrelsens vårprognos.

Publicerades 2017-05-03