Strategisk plan för en fossilfri transportsektor presenterad

Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag.

Publicerades 2017-04-28

Flygförbud under valborg och 1 maj beslutade

Transportstyrelsen har beslutat införa flygförbud över centrala Lund i samband med valborgsmässofirandet där. Flygförbud gäller också i samband med första majdemonstrationerna i Falun. Båda förbuden är fattade efter ansökan från Polisen och gäller även drönare.

Publicerades 2017-04-28

Fler flygpassagerare under första kvartalet

Under första kvartal 2017 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med närmare 6 procent jämfört med samma period året innan och uppgick till drygt 8,1 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 440 000 fler passagerare.

Publicerades 2017-04-19