Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Utökat flygförbud vid besök av USA:s vicepresident

Transportstyrelsen har beslutat att utöka flygförbudet i luften över Stockholm i samband med att USA:s vicepresident besöker Sverige. Även drönare omfattas av förbudet. Beslutet är fattat efter ansökan från polisen.

Publicerades 2016-08-24

Flygförbud vid besök av USA:s vicepresident

Transportstyrelsen har beslutat att införa flygförbud i luften över Stockholms innerstad i samband med att USA:s vicepresident besöker Sverige. Även drönare omfattas av förbudet. Beslutet är fattat efter ansökan från polisen.

Publicerades 2016-08-22

Fortsatt ökat flygresande under andra kvartalet

Under årets andra kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 3,7 procent och uppgick till totalt 9,6 miljoner. Ökningen motsvarar cirka 340 000 fler passagerare än under samma period 2015.

Publicerades 2016-08-12