Inga utbetalningar till plusgiron med OCR-nummer från 1 april

Från och med den 1 april 2017 kommer vi inte kunna betala tillbaka överskjutande fordonsskatt, trängselskatt eller andra skatter och avgifter till plusgironummer som kräver att ett OCR-nummer anges.

Publicerades 2017-03-17

Ny nationell rekommendation för barns säkerhet i bilen

Sverige har en hög säkerhet för barn i bil jämfört med andra länder. För att behålla och stärka den svenska bilbarnstolskulturen har det tecknats en överenskommelse om en nationell rekommendation för barns säkerhet i bil. Transportstyrelsen är en av representanterna bakom rekommendationen.

Publicerades 2017-03-17

Skogsprojekt vann Hack for Sweden Award 2017

Hack for Sweden Award 2017 tilldelades laget Kornknut för Project Skog. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning. Transportstyrelsen deltog i tävlingen med öppen data.

Publicerades 2017-03-15