Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Barlastkonventionen träder i kraft 2017

Barlastvattenkonventionen träder i kraft den 8 september 2017, det meddelar FN:s internationella sjöfartsorgan IMO. Syftet med konventionen är att förhindra att farliga organismer sprids med fartygens barlastvatten. Det är nu hög tid för fartygsägare och rederier att börja förbereda sig för att kunna uppfylla de nya kraven.

Publicerades 2016-09-13

Hundra nyanlända får praktikplats på Transportstyrelsen

Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att hundra nyanlända personer får praktik på Transportstyrelsens kontor i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Publicerades 2016-09-06

Det ska bli enklare att flagga in Sverige

Regeringen vill göra det enklare för redare att kunna avgöra om de vill registrera sina fartyg i Sverige. Transportstyrelsen och två andra myndigheter har därför fått i uppdrag att gemensamt titta på hur förfarandena kan underlättas.

Publicerades 2016-09-05