Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Vattentätt mobilfodral räddar liv

Fram till och med maj i år har minst sex personer som fallit i vattnet från en fritidsbåt kunnat räddas tack vare att de haft sin mobiltelefon i ett vattentätt fodral och kunnat larma 112. Tillsammans med flytvästen är ett vattentätt mobilfodral en bra säkerhetsdetalj.

Publicerades 2016-06-23

Fler omkomna i kanotolyckor under våren

Under januari till och med maj omkom 6 personer i fritidsbåtsolyckor i Sverige, 3 av dem var kanotister. Det är en stor ökning av antalet kanotolyckor jämfört med perioden 2012-2014 då totalt 1 person omkom i en kanotolycka. Olyckorna sätter fokus på vikten av att bära flytväst och använda ett vattentätt mobilfodral för att kunna larma.

Publicerades 2016-06-16

Sverige bästa flaggstat

Sverige ligger nu etta på det mellanstatliga samarbetsorganet Paris MoU:s vita lista. Det innebär att fartyg med svenskt flagg bäst lever upp till internationella regler om bland annat sjösäkerhet och sjöfartsskydd vid hamnstatskontroller som görs runt om i Europa. Total 73 stater finns på Paris MoU:s listor.

Publicerades 2016-06-10