Svenskt forskningsprojekt ger bättre beräkningar av flygets klimatpåverkan

De beräkningar av utsläpp från flyget som gjorts hittills i Sverige har underskattat flygsträckorna. Genom ett forskningsprojekt som genomförts under det senaste året har beräkningsmodellen förbättrats. Samtidigt har projektet gett ytterligare kunskap som i framtiden kan leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av flygets klimatpåverkan.

Publicerades 2017-03-30

Nya regler för flygning av passagerare och gods

Den 22 mars infördes nya EU-regler som gör det möjligt att frakta passagerare och gods med enmotoriga flygplan som drivs av en turbinmotor.

Publicerades 2017-03-28

Fortsatt inga flygningar till Irak

Transportstyrelsen har beslutat att inte ge flygbolaget Germania tillstånd att flyga från Sverige till Irak. Germania har ansökt om att få återuppta flygningarna från 26 mars. Men på grund av de fortsatt höga riskerna för det civila flyget i Irak får flygbolaget inget tillstånd.

Publicerades 2017-03-24