Luftfart

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Här finns information som riktar sig bland annat till flygbolag, privatflygare och flygresenärer.

Synpunkter eller frågor?

Du som har frågor om eller synpunkter gällande luftfart, kan lämna dem via vårt kontaktformulär för luftfart.

Nyheter om luftfart

2014-07-18

Efter flygolyckan i Ukraina: Inga civila flygplan flyger i området

Efter den tragiska flygolyckan i Ukraina har nu luftrummet över östra Ukraina stängts för all civil flygtrafik. Inga civila flygplan får alltså passera i området. Transportstyrelsen följer utvecklingen utifrån sitt ansvar över tillstånd till svenska flygbolag.


Skriv ut