Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Hundra nyanlända får praktikplats på Transportstyrelsen

Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att hundra nyanlända personer får praktik på Transportstyrelsens kontor i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Publicerades 2016-09-06

Utökat flygförbud vid besök av USA:s vicepresident

Transportstyrelsen har beslutat att utöka flygförbudet i luften över Stockholm i samband med att USA:s vicepresident besöker Sverige. Även drönare omfattas av förbudet. Beslutet är fattat efter ansökan från polisen.

Publicerades 2016-08-24

Flygförbud vid besök av USA:s vicepresident

Transportstyrelsen har beslutat att införa flygförbud i luften över Stockholms innerstad i samband med att USA:s vicepresident besöker Sverige. Även drönare omfattas av förbudet. Beslutet är fattat efter ansökan från polisen.

Publicerades 2016-08-22