Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20

Fler flyger till och från svenska flygplatser

Under det tredje kvartalet 2016 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4,6 procent till total 10,3 miljoner. Ökningen motsvarar cirka 460 000 fler passagerare.

Publicerades 2016-10-18

Registrering av luftfartyg tema för nytt nummer av Flygtendenser

I det senaste numret av Flygtendenser berättar vi om registrering och inskrivning av luftfartyg. Det pågående arbetet med den svenska flygstrategin kommenteras också.

Publicerades 2016-10-12