Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

EASA föreslår nya EU-regler för drönare

EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA har på EU-kommissionens uppdrag tagit fram ett omfattande förarbete "Advance Notice of Proposed Amendment" till EU-regler för alla obemannade luftfarkoster (drönare). Avsikten är att åstadkomma en EU-gemensam reglering av dessa för alla viktklasser och oavsett om de används kommersiellt eller privat.

Publicerades 2015-08-28

Flygresandet ökade med 2 procent under årets andra kvartal

Under årets andra kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 2 procent och uppgick till totalt 9,2 miljoner. Ökningen motsvarar närmare 190 000 fler
passagerare än under samma period 2014.

Publicerades 2015-08-20

Nya krav för säkerhetskontroll av flygpassagerare

Från mitten av augusti 2015 till februari 2017 införs kompletterande säkerhetsåtgärder för kontroll av passagerare på flygplatser i Sverige och inom övriga EU.

Publicerades 2015-08-13