Områden inom luftfart

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Flygresandet ökade även under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2015 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 5,5 procent och uppgick till närmare 9,9 miljoner. Ökningen motsvarar ungefär 520 000 fler passagerare. Det visar statistik från Transportstyrelsen.

Publicerades 2015-10-21

Fortsatt ökad flygtrafik även 2016

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 2,5 procent under 2015 och med 5,9 procent under 2016. Det visar Transportstyrelsens höstprognos för flygets utveckling. Prognosen baseras på de bedömningar Konjunkturinstitutet gör om den ekonomiska utvecklingen.

Publicerades 2015-09-21

Både sänkta och höjda avgifter 2016

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nya nivåer gäller från den 1 januari 2016. Sammantaget sänks våra avgifter med 156 miljoner kronor. De största sänkningarna sker på vägtrafikområdet. På järnvägsområdet kommer avgifterna istället att höjas.

Publicerades 2015-09-18