Luftfart

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Här finns information som riktar sig bland annat till flygbolag, privatflygare och flygresenärer.

Synpunkter eller frågor?

Du som har frågor om eller synpunkter gällande luftfart, kan lämna dem via vårt kontaktformulär för luftfart.

Nyheter om luftfart

2014-12-12

Flygande julklapp kan bli fara om den inte hanteras rätt

Radiostyrda luftfartkoster med lång räckvidd blir allt vanligare och kommer säkert finnas i många paket till jul. Vad många köpare inte vet är att det finns regler för hur de får flygas för att inte skada människor och djur och inte vara en risk för flygtrafiken. Det kan också behövas tillstånd för att få flyga dem.


Skriv ut