Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Drönare ger nya möjligheter

För närvarande finns cirka 1 400 tillstånd för att flyga drönare kommersiellt. Drönarna ger nya möjligheter att skapa nytta för samhället, till exempel vid räddningsinsatser, samtidigt som det skapar nya utmaningar. Transportstyrelsen har tagit fram en strategi för hur den nya tekniken ska kunna utvecklas samtidigt som säkerheten i luften behålls.

Publicerades 2016-07-05

Flygförbud över Almedalsveckan

Transportstyrelsen har beslutat att införa flygförbud över Visby under Almedalsveckan. Även drönare omfattas av förbudet. Beslutet är fattat efter ansökan från polisen.

Publicerades 2016-07-01

Träffa Transportstyrelsen under Almedalsveckan

Transportstyrelsen kommer att delta i flera olika seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby. Här får du information om vilka seminarier det gäller och vilka som ska vara med.

Publicerades 2016-06-29