Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

11 personer omkom i apriltrafiken på väg

Under april 2015 omkom 11 personer och 181 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 18:e maj 2015. Det är åtta färre omkomna jämfört med april månad 2014.

Publicerades 2015-05-18

Transportstyrelsen presenterar årsrapport av transportmarknaderna

Möjligheten att åka kollektivt har förbättrats och godstransporterna ser en liten ökning. Men det är si och så med förutsättningarna för tillträde och konkurrens på transportmarknaderna. Det visar Transportstyrelsens årsrapport av sin marknadsövervakning av transportmarknaderna i Sverige.

Publicerades 2015-05-11

Fler sjöolyckor rapporterades 2014

Under 2014 rapporterades 178 sjöolyckor in till Transportstyrelsen, jämfört med 139 under 2013. Inom luftfarten inträffade totalt 30 olyckor med svenskregistrerade luftfartyg jämfört med 34 olyckor 2013. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2014.

Publicerades 2015-05-06