Fortsatt ökat flygresande de närmaste åren

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 5,5 procent under 2017 och med 4 procent under 2018. Framför allt är det utrikesresorna som ökar. Det visar Transportstyrelsens vårprognos.

Publicerades 2017-05-03

Strategisk plan för en fossilfri transportsektor presenterad

Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag.

Publicerades 2017-04-28

Flygförbud under valborg och 1 maj beslutade

Transportstyrelsen har beslutat införa flygförbud över centrala Lund i samband med valborgsmässofirandet där. Flygförbud gäller också i samband med första majdemonstrationerna i Falun. Båda förbuden är fattade efter ansökan från Polisen och gäller även drönare.

Publicerades 2017-04-28