Luftfart

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Här finns information som riktar sig bland annat till flygbolag, privatflygare och flygresenärer.

Synpunkter eller frågor?

Du som har frågor om eller synpunkter gällande luftfart, kan lämna dem via vårt kontaktformulär för luftfart.

Nyheter om luftfart

2014-10-28

Flygresandet fortsätter att öka

Under tredje kvartalet 2014 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4 procent och uppgick till 9,3 miljoner. Ökningen motsvarar ungefär 360 000 fler passagerare. Av de 9,3 miljoner passagerarna var 1,7 miljoner inrikespassagerare och 7, 6 miljoner utrikes. Procentuellt var ökningen lika stor både i in- och utrikestrafiken.


Skriv ut