Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Flygförbud under valborg och 1 maj beslutade

Transportstyrelsen har beslutat införa flygförbud över centrala Lund i samband med valborgsmässofirandet där. Flygförbud gäller också i samband med första majdemonstrationerna i Borlänge. Båda förbuden är fattade efter ansökan från Polisen och gäller även drönare.

Publicerades 2016-04-29

Fortsatt ökat flygresande 2016-2017

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 5,2 procent under 2016 och med 3,9 procent under 2017. Framför allt är det utrikesresorna som ökar. Det visar Transportstyrelsens vårprognos.

Publicerades 2016-04-26

Stor ökning av flygresandet under första kvartalet

Under första kvartal 2015 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 8 procent jämfört med samma period året innan, och uppgick till närmare 7,7 miljoner. Ökningen motsvarar ungefär 550 000 passagerare. Det framgår av statistik som Transportstyrelsen tagit fram.

Publicerades 2016-04-21