Luftfart

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Här finns information som riktar sig bland annat till flygbolag, privatflygare och flygresenärer.

Synpunkter eller frågor?

Du som har frågor om eller synpunkter gällande luftfart, kan lämna dem via vårt kontaktformulär för luftfart.

Nyheter om luftfart

2014-10-14

Fördubbling av tillstånd till obemannade luftfartyg varje år

Obemannade luftfartyg, ibland kallade drönare, har blivit en alltmer vanlig syn de senaste åren. För att få flyga med dessa förarlösa farkoster, förutom för rent nöje, krävs det i de flesta fall ett tillstånd från Transportstyrelsen. Idag finns totalt 344 sådana tillstånd, en fördubbling jämfört med för ett år sedan.


Skriv ut