Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänster

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Fortsatt ökande flygresande under sista kvartalet 2016

Under det sista kvartalet 2017 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 6,4 procent och uppgick till närmare 8,8 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 530 000 fler passagerare än under samma period 2015.

Publicerades 2017-01-24

Jonas Bjelfvenstam vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen

Regeringen har i dag utsett Jonas Bjelfvenstam som vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen. Han tillträder befattningen den 19 januari.

Publicerades 2017-01-19

Drönare ger allt större nytta för samhället

Marknaden för drönare har exploderat de senaste åren. Det finns många områden där drönare kan användas till nytta för samhället. Men för att det ska bli möjligt krävs förändrade regler. Det framgår av en rapport från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-01-16