Skicka en skrivelse till Transportstyrelsen tillsammans med ett synintyg som visar att du klarar synkraven utan korrektion. Intyget får inte vara äldre än 2 månader när det kommer in till Transportstyrelsen.

Du skickar dina körkortshandlingar till följande postadress:

Transportstyrelsen
701 97 Örebro