Om du inte skickar in grundhandlingen kan Transportstyrelsen komma att förelägga dig om att förnya körkortet. Om du då inte förnyar körkortet blir det ogiltigt och du får inte längre köra något fordon som kräver körkort.

För att få tillbaka ditt körkort behöver du ansöka om och bli beviljad körkortstillstånd.