Ja, det stämmer, men EU ställer också krav på att vi ska bekämpa brottsligheten inom EU. Ursprungskontrollen är ett sätt att undvika att stulna fordon registreras i Sverige. Det blir alltså tryggare för dig som konsument. Vi förhindrar brottslighet och skyddar konsumenterna. Vi försöker göra processen så enkel och snabb som möjligt utan att det påverkar säkerheten.

Det har hänt att personer köpt en bil i god tro av bilhandlare, vilken senare har visat sig vara stulen. Fordonsägaren kan då bli av med fordonet. Ursprungskontrollen minskar risken att stulna fordon registreras i Sverige.