Det har hänt att personer köpt en bil i god tro av bilhandlare, vilken senare har visat sig vara stulen. Du kan då bli av med bilen. De nya reglerna minskar risken för att stulna fordon registreras i Sverige.