Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Sista siffra

Huvudbetalningsmånad

Tillkommande betalningsmånad vid årsskatt på mer än 3 600 kronor

0

mars

juli och november

1

april

augusti och december

2

maj

september och januari

3

juni

oktober och februari

4

augusti

december och april

5

oktober

februari och juni

6

november

mars och juli

7

december

april och augusti

8

januari

maj och september

9

februari

juni och oktober