Har du skrotat ditt fordon i ett annat EES-land än Sverige? Då ska du anmäla detta till oss på ditt registreringsbevis. Till anmälan ska du bifoga ett skrotningsintyg (engelsk benämning Certificate of Destruction) och fordonets registreringsskyltar (om det inte framgår av intyget att de har förstörts).

Skrotningsintyget måste innehålla följande information:

  • Den auktoriserade bilskrotarens namn, adress, underskrift och organisationsnummer eller motsvarande.
  • Namn på och adress till tillståndsmyndigheten som har tilldelat bilskrotaren auktorisationen (motsvarande Sveriges länsstyrelser).
  • Datum då skrotningsintyget utfärdades.
  • Fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer, fordonsslag, märke, modell och identifieringsnummer.
  • Ditt namn, din adress, nationalitet och underskrift.
  • Uppgift om att fordonets registreringsskyltar har förstörts. Om den uppgiften saknas, ska skyltarna skickas in till oss.