Om fordonet ställs av i samband med ett ägarbyte – och anmälan sker på registreringsbeviset – så återbetalar vi skatten till den nya ägaren.

Observera att det kan innebära att fordonet är påställt från dagen för ägarbytet (enligt anmälan) och fram till dagen för avställningen (datumet då vi tog emot anmälan). I så fall måste den nya ägaren teckna en trafikförsäkring som täcker den tiden.

Ska du ställa av i samband med att ett ägarbyte anmäls via våra tjänster? Läs mer under ägarbyte om hur du ska gå tillväga i respektive situation.