Om ett fordon ska ställas på i samband med ett ägarbyte, kommer antingen den nya eller den gamla ägaren att bli skattskyldig, beroende på hur och i vilken ordning respektive anmälan sker till oss.

Anmälan via webben

I tjänsten Anmäl ägarbyte kan du inte anmäla en påställning i samband med ägarbytet. Om en påställning ska registreras måste antingen nuvarande ägare ställa på fordonet innan ägarbytet anmäls eller så får den nya ägaren ställa på fordonet efter att ägarbytet registrerats.

Innan: Du som säljare ställer på fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet. Det blir då säljaren som blir skattskyldig för fordonsskatten.

Efter: Du som ny ägare kan ställa på fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset del 1, som kommer med posten.

Om ett ägarbyte sker efter klockan 19:30 så uppdateras det inte i vägtrafikregistret förrän nästa vardagskväll, det går då inte att ställa på fordonet förrän efter uppdateringen.

Anmälan via appen – Mina fordon

När man använder appen sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla påställning samtidigt.

Anmälan via registreringsbeviset

Om du skickar in en anmälan om ägarbyte och påställning på registreringsbeviset så kommer fordonet att ställas på från och med den dag vi registrerar din anmälan. I normalfallet är det den dag som anmälan kommer in till oss eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan. Vi ställer inte på ett fordon från ett datum bakåt i tiden.

Om du anmäler påställningen på registreringsbeviset i samband med ägarbytet blir den nya ägaren skattskyldig.