Kunskapskrav

För att du ska få bedriva taxitrafik krävs att du har ett taxitrafiktillstånd. För att få ett sådant tillstånd måste du bland annat kunna visa att du har yrkeskunnande inom taxiområdet.

Du ska ha kunskaper inom fyra huvudområden:

  • Rättsregler
  • Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag
  • Tekniska normer och driftsförhållanden
  • Trafiksäkerhet

Läs mer om varje ämnesområde under respektive rubrik.

För att uppfylla kravet på yrkeskunnande måste du ha blivit godkänd på ett obligatoriskt skriftligt prov i yrkeskunnande.

Läs mer om provet i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd

Ämnesområden

Rättsregler

Du ska bland annat ha kunskaper om civilrätt, handelsrätt, arbetsrätt, taxitrafikförfattningarna och arbetsmiljö- och miljölagstiftningen.

Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag

Du ska bland annat ha kunskaper om bokföring, årsredovisning, mervärdesskatt, ekonomiska beräkningar, finansieringsformer och försäkringar.

Tekniska normer och driftsförhållanden

Du ska bland annat ha kunskaper om transport av farligt gods, transportekonomi, fordons last, underhåll, besiktning och miljöpåverkan.

Trafiksäkerhet

Du ska bland annat ha kunskaper om första hjälpen och krisstöd, nollvisionen, samband mellan hastighet, bältesanvändning och olyckor, hur körförmågan påverkas av alkohol, droger och läkemedel samt känna till trötthetens inverkan på trafiksäkerheten.

En mer utförlig beskrivning av kunskapskraven hittar du i Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2021:118) om prov i yrkeskunnande för taxitrafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!