Kunskapskrav

För att yrkeskunnandet ska anses vara uppfyllt ska du vara godkänd vid ett skriftligt prov avlagt hos Trafikverket förarprov.

Kunskapskraven omfattar fyra huvudområden:

  • juridik
  • ekonomisk ledning av ett företag
  • tekniska normer och driftsförhållanden
  • trafiksäkerhet

Provet

Provet för taxitrafik består av fyra delprov, 1-4.

  • Delprov 1 Juridik
  • Delprov 2 Ekonomisk ledning av ett företag
  • Delprov 3 Trafiksäkerhet och tekniska normer
  • Delprov 4 Fallstudier (tillämpningsprov)

Samtliga delprov för taxitrafik måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Undersidor