Kunskapskrav

För att yrkeskunnandet ska anses vara uppfyllt ska du vara godkänd vid ett skriftligt prov avlagt hos Trafikverket förarprov.

Kunskapskraven omfattar fyra huvudområden:

  • juridik
  • ekonomisk ledning av ett företag
  • tekniska normer och driftsförhållanden
  • trafiksäkerhet

Provet

Provet för taxitrafik består av fyra delprov, 1-4.

  • Delprov 1 Juridik
  • Delprov 2 Ekonomisk ledning av ett företag
  • Delprov 3 Trafiksäkerhet och tekniska normer
  • Delprov 4 Fallstudier (tillämpningsprov)

Samtliga delprov för taxitrafik måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Undersidor