Den som ansöker om taxitrafiktillstånd måste alltid skicka med handlingar som visar att personen eller bolaget uppfyller kravet på ekonomiska resurser. Du som söker ska förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon du vill använda.

Blankett för redovisning av ekonomiska resurser

Om du som ansöker ska bedriva verksamheten i enskild firma ska du fylla i blankett TSVY7004 som finns här på hemsidan. På blanketten ska du fylla i hur många fordon du vill använda i verksamheten och uppgifter om tillgångar och skulder. På sidan 3 på blanketten finns förklaringar till vad vi menar med de olika begreppen som används i den ekonomiska ställningen. Uppgifterna i blanketten får vara max två månader gamla.

Om det är ett bolag som ansöker så ska ni fylla i blankett TSVY7005. Om bolaget har en auktoriserad eller godkänd revisor så kan revisorn bestyrka uppgifterna på blanketten.

Uppgifterna som framkommer på blanketten för redovisning av ekonomiska resurser ska styrkas.

Ekonomisk översikt/engagemangsbild

Uppgifter om tillgångar (bankmedel, kassa, bank) ska styrkas med en ekonomisk översikt/engagemangsbild från din bank. Vad utdraget kallas varierar från bank till bank. Det ska vara ett utdrag som visar en sammanställning av alla dina tjänster hos banken.  

Om det framkommer uppgifter om lån i utdraget behöver du även skicka in underlag som visar hur mycket du amorterar på lånet varje månad. Det kan vara till exempel en kopia av din senaste låneavi.

Kreditupplysningsutdrag (gäller enskild firma)

Du som har en enskild firma behöver behöver skicka in ett registerutdrag från ett kreditupplysningsföretag eller motsvarande. Utdraget får inte vara äldre än en månad. Utdraget ska innehålla uppgift om aktuella lån/krediter (belopp) och långivare/kreditgivare (namn). Om du inte har några lån/krediter ska det framgå av utdraget. Observera att inte alla kreditupplysningsföretag lämnar ut uppgift om aktuella lån/krediter och långivare/kreditgivare. Du måste själv säkerställa att ditt intyg innehåller rätt uppgifter.

Balansrapport eller årsredovisning

Om du ansöker har pågående näringsverksamhet i en enskild firma eller är ett bolag ska du skicka in ett periodbokslut/balansrapport som inte är äldre än två månader. Alternativt kan du skicka in  ett årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader. 

Värderingsintyg

Om du har tagit upp en bostad eller fastighet som en tillgång behöver du styrka värdet på den. Det gör du genom att skicka in ett köpekontrakt eller värderingsintyg som inte är äldre än sex månader. Om du vill använda taxeringsvärdet i beräkningen kan du skicka kopia av din senaste inkomstdeklaration där uppgiften framkommer.

Andra intyg och underlag

Transportstyrelsen kan komma att begära in ytterligare handlingar gällande ekonomin när ansökan prövas. I så fall kommer du att få besked via brev.