Godstrafik utanför EU/EES

Den som vill köra godstransporter till länder utanför EU och EES måste ha tillstånd för sådan trafik. Olika typer av transporter kräver olika typer av tillstånd. 

Transporttillstånd

Om du ska utföra godstransporter till länder utanför EU/EES måste du ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. 

Det finns tre typer av transporttillstånd, vilka är bilateralt-, transit- och tredjelandstillstånd. 

Tillstånden ska sökas om årligen, och blankett för ansökan om dessa tillstånd hittar du under relaterad information på den här sidan. 

Nedan följer en beskrivning av de tre typerna av transporttillstånd.

Medger en transport tur och retur mellan Sverige och ett annat land, varav fordonet är registrerat i ett av länderna. Transportörer från EU/EES land behöver inget bilateralt tillstånd för transporter inom EU/EES området.

Medger en transport tur och retur i transit genom ett av länderna, utan att gods lastas eller lossas. Transportörer från EU/EES land behöver inget transittillstånd för transporter inom EU/EES området.

Medger en transport tur och retur, till eller från någon av de avtalsslutande parternas territorium och ett tredje lands territorium, varav ingendera är den stat där fordonet är registrerat. Transportörer från ett EU/EES land behöver inget tredjelandstillstånd för transporter inom EU/EES området.

Specialtillstånd

Specialtillstånd medger en bilateral transport eller transittransport tur och retur till, från eller genom Sverige. Det utfärdas till utländska transportörer som anländer till Sverige från ett land med vilket Sverige inte har vägtransportavtal.

Svenska transportörer som planerar transporter till länder som Sverige inte har slutit vägtransportavtal med bör kontakta landets ambassad eller den berörda myndigheten i landet för att få information om hur man kan få ett giltigt transporttillstånd.

Det förekommer att transporttillstånd i vissa länder kan lösas direkt vid gränsen.

Ansök om tillstånd  

CEMT-tillstånd

Ett CEMT-tillstånd gäller för ett obegränsat antal transporter under ett år i CEMT-området. Vilka länder som ingår i området hittar du på webbplatsen International Transport Forum.

En CEMT-transport får omfatta transport från etableringsstaten till en annan CEMT-stat. Därefter får tre internationella transporter till andra CEMT-stater utföras innan den avslutande transporten tillbaka till etableringsstaten. Tillstånden utfärdas per åkeri och är inte knutna till enskilda fordon.

CEMT (European Conference of Ministers of Transport) har tagit fram en guide som reglerar hur CEMT-tillstånden får användas. Den hittar du på webbplatsen International Transport Forum.

För 2021 kan Transportstyrelsen endast utfärda CEMT-tillstånd för fordon med EURO 5 och 6.

Ansök om tillstånd 

När CEMT-tillståndet upphör

Tänk på att när ditt tillstånd upphör ska följande alltid skickas till Transportstyrelsen.

För år 2020 ska tillståndet senast ha inkommit till Transportstyrelsen den 11 januari 2021.

Tillstånd ska skickas till

Transportstyrelsen
Sektion gods och buss
Box 24085
400 22 Göteborg

Färdbladen ska skickas till

Transportstyrelsen
701 98 Örebro

CEMT flyttgodstillstånd

Utfärdas till flyttföretag och gäller under ett kalenderår (1 januari – 31 december). För dessa tillstånd saknas krav på EURO-klassning och transportören behöver inte fylla i någon färdbok.

Ansök om tillstånd 

Prövningsavgifter och handläggningstider

En avgift kommer att tas ut i samband med prövning av ansökan om de tillstånd som redogörs för ovan. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggningstid för prövning av ansökan för dessa tillstånd beräknas till två veckor från att betalning har kommit in.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!