Nytt körkort från utlandet

För att förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste körkortet förnyas. Om du då är permanent bosatt i ett land inom EES ska körkortet förnyas till ett körkort som är utfärdat av det land du är bosatt i. Om du är permanent bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet.

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där personen bor, om yrkesmässig anknytning saknas.

Om du omväxlande bor i två eller flera stater på grund av att din yrkesmässiga anknytning skiljer sig från din personliga anknytning, är din permanenta bosättning den plats till vilken du har personlig anknytning. Det gäller under förutsättning att du regelbundet återvänder dit. Om du genomför en tidsbegränsad uppgift i annat land, behöver du inte återvända regelbundet till den stat där du har en personlig anknytning för att anses vara permanent bosatt där.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.

Befinner dig tillfälligt utomlands

Är du folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands för studier, arbete eller en längre resa kan du förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat. Ansökningshandlingar finns på svenska ambassader och konsulat. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.

Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen
SE-701 97 Örebro
SWEDEN

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska ambassad eller konsulat som du har angivit i din ansökan. En expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort. Se aktuell avgift för förnyelse av körkort.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.