Förnya körkortet

Ditt körkort ska förnyas vart tionde år om du har ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE. Om du har körkort med högre behörighet - C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE - måste körkortet förnyas vart femte år för att fortsätta gälla.

Om du har ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE skickar Transportstyrelsen vart tionde år ut en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd.

Om du har körkort med högre behörighet - C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE - måste du ansöka om förlängning av din högre behörighet. Om Transportstyrelsen förlänger din högre behörighet ska den nya giltighetstiden föras in på körkortet och du får en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd.

Läs mer om att förnya körkort med högre behörigheter vart femte år.

Andra fall av förnyelse

Ett körkort ska förnyas om någon uppgift i körkortet har ändrats, om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. Transportstyrelsen skickar vid förnyelse ut en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd.

Om körkortet omfattar behörigheterna AM, A1, A2, A, B eller BE innebär förnyelsen att en ny tioårsperiod börjar löpa.

Om körkortet omfattar högre behörigheter beror det förnyade körkortets giltighetstid på när du senast ska genomgå en ny medicinsk prövning.

Läs mer om giltighetstid för körkort med högre behörigheter.

Körkortet har kommit bort eller blivit stulet

Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen.

Körkort - Förlustanmälan  

Eftersom körkortet är en id-handling ska du även anmäla till polisen om det har blivit borttappat eller stulet.

Läs mer på polisens webbplats.

Körkortet har blivit skadat eller förstört

Har ditt körkort blivit skadat eller förstört så att det inte kan användas ska du kontakta kundtjänsten för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Förutsättningar för förnyelse

För att du ska få förnya ditt körkort i Sverige måste du vara permanent bosatt här eller ha studerat i Sverige sedan minst sex månader. Du kan även, i vissa fall, förnya ditt svenska körkort om du är bosatt i utlandet.

Läs mer om nytt körkort från utlandet.

Det kostar 250 kronor att förnya körkortet. Inbetalningskort skickas hem till dig tillsammans med blanketten för förnyelse (grundhandlingen).

Läs mer om avgifter inom körkortsområdet.

När både din grundhandling och inbetalning kommit till Transportstyrelsen tar det cirka fem arbetsdagar innan du får ditt nya körkort.

Fotot på körkortet

När du ska förnya ditt körkort kan du välja att fotografera dig på något av Trafikverkets förarprovskontor eller skicka in ett fotografi som du fäster på ansökningsblanketten (grundhandlingen).

Läs mer om fotot på körkortet.

Om du tappat bort eller förstört din ansökningsblankett (grundhandling)

Om du har tappat bort eller förstört blanketten för förnyelse av körkortet (grundhandling) kan du beställa en ny.

Körkort - Ombeställning av grundhandling