Malus – för bilar med höga utsläpp

För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Här kan du beräkna den fordonsskatt som gäller för nya fordon från och med 1 juli 2018. Beräkningshjälpen är uppdaterad så att den tar hänsyn till de nya gränsvärden som gäller från och med den 1 juni 2022. 

Beräkna din fordonsskatt
 
Du måste välja drivmedel!
Du måste välja när fordonet tas i trafik!

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter här nedan:

Fordonet

 • har fordonsår 2018 eller senare
 • tas i trafik och blir därmed skattepliktigt för första gången (i Sverige eller i annat land)
  • mellan den 1 juli 2018 och den 31 mars 2021 och släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning eller
  • mellan den 1 april 2021 och 31 maj 2022 och släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning eller
  • den 1 juni 2022 eller senare och släpper ut över 75 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.
 • har inte alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

Samma koldioxidnivå gäller för elhybrider. Utgå då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin) när du räknar ut skatten.

Räkna ut fordonsskatten

För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Koldioxidbeloppet för fordon som tagits i trafik första gången

Mellan den 1 juli 2018 och den 31 mars 2021:

 • 82 kronor per gram om fordonet släpper ut över 95 och upp till och med 140 gram koldioxid per kilometer.
 • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 140 gram per kilometer.

Mellan den 1 april 2021 och den 31 maj 2022:

 • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 90 och upp till och med 130 gram koldioxid per kilometer.
 • 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram per kilometer.

Den 1 juni 2022 eller senare:

 • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 75 och upp till och med 125 gram koldioxid per kilometer.
 • 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 125 gram per kilometer.

Miljötillägget är 250 kronor per år och betalas för dieseldrivna fordon.

Bränsletillägget betalas också för dieseldrivna fordon. Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning och multiplicera det med 13,52.

Räkna sedan ut fordonsskatten så här:

Bensindrivet fordon Dieseldrivet fordon

grundbelopp + 
koldioxidbelopp

grundbelopp + koldioxidbelopp +
miljötillägg + bränsletillägg

Frågor och svar om Malus

Fordon som betalar fordonsskatt har en given årsskatt. Ett fordons årsskatt baseras på 12 kalendermånader med start- och slutdatum som baseras på fordonets sista siffra. Detta är fordonets skatteår. (Se vilka månader som är respektive slutsiffras skatteår).

Ett fordon som har förhöjd fordonskatt i 3 år, så kallad Malusskatt, återgår till normal fordonsskatt 3 år efter fordonet  tagits i trafik första gången (i världen). I de flesta fall sammanträffar inte datum för skatteplikt första gången med fordonets startdatum för nytt skatteår. I de fallen blir årsskatten för det skatteåret en kombination av den förhöjda årsskatten och den normala årsskatten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!