Vi kan bevilja en ansökan om anstånd med att betala en felparkeringsavgift i två fall: om den betalningsansvarige för felparkeringsavgiften är helt arbetslös eller långtidssjukskriven.

  • Du som är arbetslös ska bifoga intyg om att du är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
  • Du som är långtidssjukskriven ska bifoga en kopia på läkarintyget där det framgår under vilken period du är sjukskriven.

Ansökan skickas via vårt kontaktformulär för fordon eller via post till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro.

Vårt beslut går inte att överklaga.