Vid ordinarie debitering av fordonsskatt är det den person som är registrerad som ägare vid ingången av den månad då skatten ska betalas (betalningsmånaden) som är skattskyldig.

Om ett ägarbyte registreras under den månad då skatten ska betalas, övergår inte skattskyldigheten till den nya ägaren. Det gäller även om ägarbytet sker före det datum då skatten ska vara betald.

Om du säljer en bil till en ny ägare redan den första eller andra dagen i betalningsmånaden, är du ändå den som ägde bilen vid månadens ingång.

Läs mer om fordonsskatt.