Min fordonsskatt är felaktig – vad ska jag göra?

Det är Skatteverket som hanterar ärenden som gäller omprövning av fordonsskatt.

Omprövning av fordonsskatt kan begäras via brev till:

Skatteverket
Fordonsskatt
871 87 Härnösand

eller via formulär på Skatteverkets webbplats.