Ändrade regler för den femåriga skattebefrielsen från 1 januari 2011

Från och med årsskiftet skärps de tekniska kraven för att få den femåriga skattebefrielsen. Alla nya personbilar som tas i trafik från och med den 1 januari 2011 måste uppfylla kraven för

  • EURO 5
  • miljöklass El eller
  • miljöklass Hybrid.

Övriga krav är oförändrade. (Läs mer nedan.)

Fordon som redan beviljats skattebefrielse påverkas inte.

Fordon som är registrerade, i vägtrafikregistret, och uppfyller kraven för miljöklass 2005 och 2005 PM (dieseldrivna bilar) måste tas i trafik senast 31 december 2010 för att få den femåriga skattebefrielsen.


Övriga krav för att få femårig skattebefrielse

Konventionella personbilar (inklusive hybrider)

  • För bensindrivna personbilar får koldioxidutsläppen vid blandad körning uppgå till högst 120 g/km.
  • För dieseldrivna personbilar får koldioxidutsläppen vid blandad körning uppgå till högst 120 g/km.

Alternativbränsledrivna personbilar (personbilar som kan drivas med andra bränslen än bensin, diesel eller gasol)

  • Bränsleförbrukningen vid blandad körning får vara högst 0,92 liter bensin/mil eller 0,97 kubikmeter gas/mil. Vanligast förekommande alternativa drivmedel är etanol och biogas.

Observera! Förbrukningssiffran i liter avser förbrukningen av bensin och inte av etanol. Anledningen till detta är att uppgiften om förbrukningen av etanol inte finns registrerad i vägtrafikregistret.

Elbilar

  • Elenergiförbrukningen per 100 kilometer får vara högst 37 kilowattimmar, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent.

Bilar med automatisk växellåda

Det finns ett undantag i regelverket när det gäller personbilar med automatisk växellåda. Alternativbränsledrivna personbilar med automatisk växellåda kan – trots att de i sin bränsleförbrukning överskrider gränsvärdena – uppfylla miljökraven för skattebefrielsen. Kravet för detta är att personbilarna i sina originalutföranden (det vill säga med manuell växellåda) uppfyller miljökraven och att det enda som skiljer personbilarna åt i utförande är transmissionen (bland annat växlarna) och de komponenter som hör till den.