Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk

Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk för betalning av obetalda fordonsrelaterade skulder. Det gäller även om någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna numera äger fordonet.

Om du tänker köpa ett begagnat fordon är det viktigt att du kontrollerar fordonet. Det innebär bland annat att du behöver kontrollera om det finns någon obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgift.

Läs mer om hur du kan kontrollera obetalda fordonsrelaterade skulder.

Kronofogden kan omhänderta ett fordon från en ägare med skulder och sälja det exekutivt. Kronofogden kan också besluta att ta ett fordon i anspråk också från en fordonsägare som inte är betalningsskyldig för skulderna. Åtgärden kan bli aktuell när alla andra vägar att få betalt för en skuld är uttömda och den betalningsskyldige inte har några utmätningsbara tillgångar eller egendomar som Kronofogden kan mäta ut.

Ianspråkstagande kan bli aktuellt när samtliga av följande punkter är uppfyllda:

  • Det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgift på det specifika fordonet.
  • Den betalningsskyldige har inte några andra utmätningsbara tillgångar eller egendomar.
  • Någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna anses äga fordonet.

Det finns även regler om undantag från att ta fordon i anspråk. Det gäller för fordonsrelaterade skulder som har uppstått före eller samma dag som en exekutiv försäljning av Kronofogden.