Släpvagn till motorcykel

Här får du veta mer om vilka krav som ställs på släpvagnar som får kopplas till motorcyklar.

Till en tvåhjulig motorcykel får man koppla en släpvagn som är högst 125 centimeter bred.

Till tre- eller fyrhjuliga motorcyklar får man koppla en släpvagn som är högst lika bred som motorcykeln, dock högst 200 centimeter.

Släpvagnsvikt för motorcykel får, om fordonstillverkaren inte angett annat, uppgå till det lägsta av följande värden:

  • Den vikt som kopplingsanordningen är konstruerad för.
  • Den vikt som motsvarar hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till motorcykeln.
  • 150 kg.

Det är inte tillåtet att skjutsa personer på släpvagnen till en motorcykel, enligt 4 kap. 15 a-b § trafikförordningen (1998:1276).

Tekniska krav på till exempel släpvagnens däck och belysning finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa (TSFS 2021:11).

En släpvagn till en motorcykel behöver inte vara registrerad.