Egentillverkat släpfordon

Här finns information till dig som har byggt en släpvagn men inte är en registrerad yrkesmässig tillverkare hos Transportstyrelsen.

Innan du kan få din egenbyggda släpvagn registrerad behöver du ansöka om ursprungskontroll med beskrivningen egen tillverkning.

Skicka in de här dokumenten med din ansökan

1. Ansökan

Fyll i ansökningsblankett för ursprungskontroll. I ansökan väljer du ursprungsbeskrivningen "Fordonet är egentillverkat".

2. Ansökningsblankett för identifieringsnummer

Ifylld ansökningsblankett för identifieringsnummer för egentillverkade släpvagnar.

3. Byggbeskrivning

I byggbeskrivningen redogör du skriftligen för hur tillverkningen har gått till och vilka delar som fordonet är tillverkat av.

Köpehandlingar för fordonets vitala delar.

För släpvagnar är det:

  • rammaterial
  • axlar
  • påskjutsbroms.

Om du använder delar från ett komplett fordon, behöver registreringsnummer eller annan uppgift om fordonets identitet finnas med på köpehandlingen.

Så här ansöker du

Fyll i och skicka in Transportstyrelsens ansökningsblanketter tillsammans med övriga handlingar.

Här hittar du blankett för:

Vill du hellre fylla iför hand kan du beställa blanketterna genom att kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor.

Använd inte e-tjänsten

Observera att du inte kan använda e-tjänsten när du ansöker om ursprungskontroll för en egentillverkad släpvagn eftersom du inte har något identifieringsnummer för fordonet.

Avgift

När vi tagit emot och registrerat din ansökan skickar vi en avi med OCR-nummer för betalning av ansökningsavgiften till dig med posten.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.