Engångsavgift för moped och olika typer av terrängfordon

En engångsavgift tas ut när följande fordon ställs på för första gången:

  • Terrängskotrar
  • Snöskotrar
  • Terränghjulingar
  • Lätta terrängvagnar
  • Registreringspliktiga mopeder

Se aktuell engångsavgift

Årsavgift för övriga fordon

För övriga fordon tas vägtrafikregisteravgiften ut varje år. Avgiften betalas i förskott för kommande 12 månader. Den tas ut när fordonet börjar användas första gången och därefter varje år en viss månad.  

Se aktuell årsavgift

För skattepliktiga fordon tas avgiften ut tillsammans med fordonsskatten.

Avgiftsfritt för traktorer

Traktorer är befriade från vägtrafikregisteravgift.