Du kan anmäla ägarbyte på tre sätt:

 • via webben
 • via Transportstyrelsens app Mina fordon
 • via registreringsbevis

Via webben

Det är säljaren som måste logga in i e-tjänsten. Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

Anmäl ägarbyte 

För att kunna använda e-tjänsten behöver

 • säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis BankID eller Mobilt BankID).
 • både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år.
 • säljaren kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.
Ägarbyte under kvällar och helger 

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om ett ägarbyte sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Via Transportstyrelsens app Mina fordon(endast privatpersoner)

Det är säljaren som ska anmäla ägarbytet via appen (säljaren behöver skanna in registreringsbevisets QR-kod från del 2)

Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

För att anmäla ägarbyte via appen behöver

 • säljaren ha tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen.
 • både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år.

Tänk på att aldrig låta någon fotografera ditt körkort. Knappa själv in dina körkortsuppgifter när du gör ett ägarbyte i appen.

Ägarbyte under kvällar och helger 

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en ägarbytet sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Via registreringsbeviset

Väljer du att anmäla ägarbytet med hjälp av registreringsbeviset ska det senast utfärdade registreringsbeviset i original användas. Anmälan görs på del 2 (den gula delen) av registreringsbeviset. Registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 har bara en del. 

Anmälan om ägarbyte ska innehålla:

 • datum för ägarbyte
 • nya ägarens person-/organisationsnummer
 • nya ägarens namn
 • nya ägarens adress 
 • underskrifter av nuvarande- och ny ägare.

Anmälan om ägarbyte skickas till:
Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Det är båda parters ansvar att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).